€ 100,00

μεταχειρισμενα 9 Εθνικόν Λαχειοφόρον Δάνειον 100 δραχμών του 1922 Βασίλειον της Ελλάδας

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

9 Εθνικόν Λαχειοφόρον Δάνειον 100 δραχμών του 1922 Βασίλειον της Ελλάδας

Τίτλος μιας ομολογίας εις τον φέροντα εκ δραχμών 100
Βασίλειον της Ελλάδας
Για την οικονομική υποστήριξη της μικρασιατικής εκστρατείας το 1922

Σειρά Β´ 174,309
Σειρά Β´ 174,310

Σειρά Β´ 174,321
Σειρά Β´ 174,322

Σειρά ΙΒ´ 107,509
Σειρά ΙΒ´ 107,510

Σειρά ΙΒ´ 107,525
Σειρά ΙΒ´ 107,526
Σειρά ΙΒ´ 107,527