€ 100,00

μεταχειρισμενα 6 Εθνικόν Λαχειοφόρον Δάνειον 10 ομολογίες 1922 Βασίλειον της Ελλάδας

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

6 Εθνικόν Λαχειοφόρον Δάνειον 10 ομολογίες 1922 Βασίλειον της Ελλάδας

Τίτλος 10 ομολογίες εις τον φέροντα εκ δραχμών 100 έκαστη
Βασίλειον της Ελλάδας
Για την οικονομική υποστήριξη της μικρασιατικής εκστρατείας το 1922

ΣΕΙΡΑ Β' 886,391-886,400
ΣΕΙΡΑ Β' 886,401-886,410
ΣΕΙΡΑ Β' 886,411-886,420

ΣΕΙΡΑ Β' 886,431-886,440
ΣΕΙΡΑ Β' 886,441-886,450

ΣΕΙΡΑ Β' 886,461-886,470