ΔΩΡΕΑΝ αποστολή σε θυρίδα Box Now μέχρι 31/12 🚚 👍 βιβλίο, Εφαρμοσμένος Απειροστικός… - € 28,00 - Vendora.gr

€ 28,00

μεταχειρισμενα βιβλίο, Εφαρμοσμένος Απειροστικός Λογισμός, Τσίτσας, εκδόσεις Συμμετρία, 2η έκδοση

vivlio, efarmosmenos apirostikos logismos, tsitsas, ekdosis simmetria, 2i ekdosi
βιβλίο, Εφαρμοσμένος Απειροστικός Λογισμός, Τσίτσας, εκδόσεις Συμμετρία, 2η έκδοση
βιβλίο, Εφαρμοσμένος Απειροστικός Λογισμός, Τσίτσας, εκδόσεις Συμμετρία, 2η έκδοση
βιβλίο, Εφαρμοσμένος Απειροστικός Λογισμός, Τσίτσας, εκδόσεις Συμμετρία, 2η έκδοση
βιβλίο, Εφαρμοσμένος Απειροστικός Λογισμός, Τσίτσας, εκδόσεις Συμμετρία, 2η έκδοση
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Αποστολή μέσω εγγυημένων συναλλαγών.
Σε άψογη κατάσταση.
Δεν είναι σημειωμένες οι σελίδες του, εκτός από την πρώτη με τον τίτλο.


Περιεχόμενα
Πρόλογος
Κεφάλαιο 1 Σύνολα και Συναρτήσεις
1.1 Σύνολα
1.2 Συναρτήσεις
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 1
Κεφάλαιο 2 Πραγματικοί Αριθμοί
2.1 Αξιώματα του συνόλου ... των πραγματικών αριθμών
2.2 Το επεκτεταμένο σύνολο των πραγματικών αριθμών
2.3 Οι φυσικοί αριθμοί
2.4 Τελεία επαγωγή
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 2
Κεφάλαιο 3 Ακολουθίες Πραγματικών Αριθμών
3.1 Όρια ακολουθιών
3.2 Μονότονες ακολουθίες
3.3 Υποακολουθίες
3.4 Ακολουθίες ..
3.5 Ειδικά κριτήρια σύγκλισης ακολουθιών
3.6 Ανώτερο και κατώτερο όριο ακολουθίας
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 3
Κεφάλαιο 4 Σειρές Πραγματικών Αριθμών και Δυναμο-σειρές
4.1 Σύγκλιση σειρών πραγματικών αριθμών
4.2 Απόλυτη σύγκλιση σειρών
4.3 Τα σταθερά κριτήρια σύγκλισης σειρών
4.4 Αναδιατάξεις και γινόμενα σειρών
4.5 Σύγκλιση δυναμοσειρών
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 4
Κεφάλαιο 5 Διανυσματικός Λογισμός του Μ2
5.1 Συστήματα καρτεσιανών συντεταγμένων στο επίπεδο
5.2 Διανύσματα του Κ2
5.3 Εσωτερικό γινόμενο
5.4 Εφαρμογές του εσωτερικού γινομένου
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 5
Κεφάλαιο 6 Πραγματικές Συναρτήσεις
6.1 Η έννοια της πραγματικής συνάρτησης. Πράξεις και διάταξη
6.2 Ταξινόμηση πραγματικών συναρτήσεων
6.3 Τριγωνομετρικές και κυκλομετρικές συναρτήσεις
6.4 Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις
6.5 Οι υπερβολικές συναρτήσεις
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 6
Κεφάλαιο 7 Σύνοψη της Αναλυτικής Γεωμετρίας του Κ2
7.1 Καμπύλες και εξισώσεις του ΙΚ2
7.2 Η ευθεία του Κ2
7.3 Αλλαγή αξόνων καρτεσιανών συντεταγμένων στο επίπεδο
7.4 Κωνικές τομές
7.5 Η γενική εξίσωση δευτέρου βαθμού
7.6 Παραμετρήσεις και παραμετρικές καμπύλες
7.7 Πολικές συντεταγμένες
7.8 Πολικές εξισώσεις
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 7
Κεφάλαιο 8 Σύγκλιση Συναρτήσεων
8.1 Σημεία συσσώρευσης συνόλου
8.2 Όρια συναρτήσεων
8.3 Επεκτάσεις της έννοιας του ορίου
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 8
Κεφάλαιο 9 Συνεχείς Συναρτήσεις
9.1 Έννοια της συνέχειας
9.2 Τα θεμελιώδη θεωρήματα των συνεχών συναρτήσεων
9.3 Ομοιόμορφη συνέχεια
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 9
Περιεχόμενα
Κεφάλαιο 10 Παραγωγίσιμες Συναρτήσεις
10.1 Εφαπτομένη ευθεία και ρυθμοί μεταβολής
10.2 Παράγωγος συνάρτησης
10.3 Κανόνες παραγώγισης
10.4 Παράγωγοι υπερβατικών συναρτήσεων
10.5 Διαφορικό και γραμμικές προσεγγίσεις
10.6 Τα κύρια θεωρήματα του Διαφορικού Λογισμού
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 10
Κεφάλαιο 11 Εφαρμογές της Παραγώγου
11.1 Πεπλεγμένη παραγώγιση
11.2 Μέγιστα και ελάχιστα
11.3 Κυρτότητα και σημεία καμπής
11.4 Ασύμπτωτες
11.5 Γραφική παράσταση
11.6 Μέθοδος Newton
11.7 Παράγωγος παραμετρήσεων
11.8 Επίπεδη κίνηση
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 11
Κεφάλαιο 12 Αόριστο Ολοκλήρωμα
12.1 Έννοια του αορίστου ολοκληρώματος
12.2 Γενικές μέθοδοι αόριστης ολοκλήρωσης
12.3 Ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων
12.4 Ολοκλήρωση ειδικών συναρτήσεων
12.5 Εφαρμογές του αορίστου ολοκληρώματος
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 12
Κεφάλαιο 13 Ορισμένο Ολοκλήρωμα (Ηϊβιτοηη)
13.1 Το πρόβλημα του εμβαδού
13.2 Η έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος
13.3 Οι κυριότερες ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος
13.4 Τα θεμελιώδη θεωρήματα του Απειροστικού Λογισμού
13.5 Αριθμητική ολοκλήρωση
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 13
Κεφάλαιο 14 Εφαρμογές του Ορισμένου Ολοκληρώματος
14.1 Εμβαδόν επιπέδων επιφανειών
14.2 Μήκος παραμετρικής καμπύλης
14.3 Όγκος και εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας στερεών εκ περιστροφής
14.4 Έργο
14.5 Μάζα, κέντρο βάρους και ροπή αδρανείας
14.6 Ολοκλήρωση δυναμοσειρών
14.7 Γενικευμένα ολοκληρώματα
Ασκήσεις του Κεφαλαίου 14
Βιβλιογραφία
Πίνακας Εννοιών

Οι χρήστες είδαν επίσης