Μέχρι 30/4! €1 για όλες τις θυρίδες ΒΟΧ ΝΟW!

€ 3,00

μεταχειρισμένα Ξένα κέρματα (Σοβιετικής Ένωσης)

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Δύο κέρματα της Σοβιετικής Ένωσης
1 ρούβλι 1965
1 ρούβλι 1970.