€ 1,50

μεταχειρισμένα Μελάνι για Σφραγίδες 30ml (4τμχ) & Ταμπόν N.2 & N.3 -Μπλε (4τμχ)

Κατάσταση
Καινούργιο

-Μελάνι για Σφραγίδες 30ml (4τμχ) Μπλε
[Αναλυτικά: Flower (2τμχ) & Huhua (2τμχ)]
- Ταμπόν N.2 & N.3 -Μπλε (4τμχ)Μπλε
[Αναλυτικά:
Ταμπόν Huhua N.2 (2τμχ)
Ταμπόν Huhua N.3 (1τμχ)
Ταμπόν Flower N.3 (1τμχ)]