€ 250,00

μεταχειρισμενα Καναπές Κουζίνας

kanapes kouzinas
Καναπές Κουζίνας
Καναπές Κουζίνας
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο
Περιγραφή

Έ π ι π λ α σ ε ά ρ ι σ τ η κ α τ ά σ τ α σ η α π ό α ν α κ α ί ν ι σ η .

Κ α ν α π έ δ ε ς τ ρ α π ε ζ α ρ α ς

Διαστάσεις
Καναπές 1 (ΜχΠχΥ): 1.60χ0.68χ0.85
Καναπές 2 (ΜχΠχΥ): 2.00χ0.68χ0.85

Τρόποι αποστολής
Συνάντηση από κοντά