€ 35,00

μεταχειρισμενα ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

7 ΜΙΣΟΔΟΛΑΡΑ KENENTY 1966, 1968, 1969, 1971(2) ,1972, 1976