€ 10,00

μεταχειρισμένα Γκραβούρα "ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥ"

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Γκραβούρα "ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥ"