€ 8,00

μεταχειρισμένα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1952

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Ατομικό φύλλο ιματισμού
Βασιλικής Αεροπορίας
1952