€ 18,00

μεταχειρισμένα Ξένα κέρματα (Ρωσία)

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Κέρμα της τσαρικής Ρωσίας
Denga(1/2 kopecks) 1751.