€ 20,00

μεταχειρισμένα Νικ. Αναγνωστόπουλου (1948) Αι Κληρονομιαί των Δύο Παγκοσμίων Πολέμων - Δεύτερη έκδοσις επαυξημένη

Είδος
Ιστορία
Γλώσσα
Ελληνικά
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

ΥΨΗΛΗΣ ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑΣ
Δεύτερος όμοιο δεν κυκλοφορεί στις αγορές του διαδικτύου
πλήρες
άκοπο

21 x 15 εκ.
σελ. 85

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1) Εἰσαγωγή.
2) Τὶ ἐκληρονόμησεν ἡ ἀνθρωπότης καὶ ἰδίᾳ ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὸν Πρῶτον Παγκόσμιον Πόλεμον.
α) Μεταβολὴ χάρτου Βαλκανικῆς.
β) Φασισμός.
γ) Εθνικοσοσιαλισμός.
δ) Σταλινισμός.
ε) Κατάπτωσις καὶ ἀδυναμία πνευματικῶν ἀξιῶν.
3) Πανσλαυϊστικὰ Σχέδια.
4) Πῶς θὰ ἠρεμήσῃ ἡ Βαλκανική.
α) Ἑλληνικαί διεκδικήσεις μετὰ Χάρτου.
β) Ἑλληνοτουρκικὸν Δυαδικὸν Κράτος.
6) Τὶ ἐκληρονόμησεν ἡ ἀνθρωπότης ἀπὸ τὸν δεύτερον Παγκό σμιον Πόλεμον. ИЗОДИЗ СПУ
α) Ἠθικὴ ἐξαθλίωσις.
β) Οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσις.
γ) Κρατικὴ ἐξαθλίωσις κ.λ.π.
7) Επανάστασις ἢ σφαγὴ ἐγένετο ὑπὸ τοῦ ΕΑΜ, ΕΛΑΣ κατὰ τὴν κατοχήν;
8) Τὸ πεπρωμένον τῆς Ἑλλάδος.

Αγγελίες από τον ίδιο πωλητή
Οι χρήστες είδαν επίσης