€ 12,00

μεταχειρισμένα Yu-Gi-Oh bulk + high raritys

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

108 cummon rare πολλές first edition
+ 6 high rarity Όλες first edition εκτός του crystal tree.
Οι hight rarity είναι played condition
Στο bulk ποικίλουν τα condition, από g-nm
Αναλυτικά τα sets:
Dp07
Dp06
Dpkb
Sdsc
Difo
Led7
Dp04
Mp19
Tdgs
Pote
Tama
Sdsa
Sdma
Sdhs
Rotd
Sda2
Blvo
Bodc
Eg01
Liov
Dama
Sdbe
Spl1
Sdaz