€ 25,00

μεταχειρισμένα Ελλάδα, με υδατόσημο Αφροδίτη της Κνίδου,1000 δραχμές του1970,,σε VF κατάσταση

Δεν πρέπει να λείπει απο καμία συλλογή