€ 13,00

μεταχειρισμενα Προγραμματισμός και οργάνωση των έργων Σεραφείμ Πολύζος 9789604181216 9604181211

programmatismos ke organosi ton ergon serafim polizos 9789604181216 9604181211
Προγραμματισμός και οργάνωση των έργων Σεραφείμ Πολύζος 9789604181216 9604181211
Προγραμματισμός και οργάνωση των έργων Σεραφείμ Πολύζος 9789604181216 9604181211
Προγραμματισμός και οργάνωση των έργων Σεραφείμ Πολύζος 9789604181216 9604181211
Κατάσταση
Καινούργιο

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των έργων. Τόσο το μέγεθος των έργων, όσο και το μέγεθος των κατασκευαστικών επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ έχουν εισαχθεί νέες μέθοδοι χρηματοδότησης και ελέγχου των έργων και των επιχειρήσεων (συγχρηματοδότηση, leasing, διαχείριση ποιότητας). Οι μεταβολές αυτές επιβάλλουν τη χρήση νέων επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών στον προγραμματισμό των έργων και τη διαχείριση των προβλημάτων παραγωγής και αντικειμενική αξιολόγηση των παραγόντων οι οποίοι δημιουργούν τα προβλήματα. Πλέον, η οργάνωση των έργων δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στη διαίσθηση και την εμπειρία των διοικούντων.

Η μεγέθυνση των κατασκευαστικών επιχειρήσεων διαφοροποίησε την οργάνωσή τους και οδήγησε σε αποκέντρωση των δραστηριοτήτων τους και τη μείωση του "συγκεντρωτισμού" στη λήψη των αποφάσεων. Η συγκρότηση των κατασκευαστικών επιχειρήσεων έγινε περισσότερο πολύπλοκη, και οι δραστηριότητές τους πρέπει πολλές φορές να κατανεμηθούν σε διάφορους φορείς εντός του πλαισίου κάθε επιχείρισης. Αυτό επιβάλλει καλύτερο συντονισμό των ενεργειών και των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της γενικότερης επιδίωξης για μεγιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος.

Το βιβλίο περιλαμβάνει βασικά θέματα προγραμματισμού και οργάνωσης των τεχνικών έργων. Περιλαμβάνει δεκαέξι κεφάλαια, τα οποία αναφέρονται σε βασικά στοιχεία της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και την εφαρμογή της στη διαδικασία κατασκευής των έργων, στη χρήση των μεθόδων leasing στα τεχνικά έργα, στα συχρηματοδοτούμενα έργα, στην οργάνωση και τη διοίκηση εργοταξίων, στη διαχείριση της ποιότητας και στη χρήση των μεθόδων της επιχειρησιακής έρευνας στα κατασκευαστικά έργα.

Αγγελίες από τον ίδιο πωλητή
Οι χρήστες είδαν επίσης