€ 50,00

μεταχειρισμενα Στρατιωτικόν Δελτάριον Ατελές

Στρατιωτικόν Δελτάριον έκδοση της ελληνικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, άγραφα

Και τα 17 στα 50 ευρώ