€ 95,00

μεταχειρισμένα 18 βιβλία, εκδόσεις του Γ.Ε.Σ. (πακέτο, που όμως μπορεί να "σπάσει")

Είδος
Ιστορία

Βιβλία, εκδόσεις του Γ.Ε.Σ. (πακέτο, που όμως μπορεί να "σπάσει"
Τιμή και για τα 18 βιβλία, στα 95 ευρώ.
Αν δεν τα χρειάζεστε όλα αλλά κάποια μεμονωμένα, τότε επικοινωνήστε για τιμή.
Υπάρχουν και σε μικρότερα, θεματικά πακέτα, δείτε στις αγγελίες μου.

01) Ιστορία του Ψυχρού Πολέμου. Και οι δύο τόμοι (Α+Β).
02) Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 1919 – 1922. Επιχειρήσεις Φιλαδελφείας - Προύσης - Ουσάκ. Ιούνιος - Νοέμβριος 1920. Σχεδιαγράμματα.
03) Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 1919 – 1922 / Το τέλος της εκστρατείας 1922 / Υποχωρητικοί αγώνες των Α' και Β' Σωμάτων Στρατού. Τόμος 7ος. Μέρος 1ο.
04) Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν 1919 – 1922 / Το τέλος της εκστρατείας 1922 / Σύμπτυξις του Γ' Σωμ. Στρατού. Τόμος 7ος. Μέρος 2ο.
05) Βαρβαρόσσα.
06) Ο Πόλεμος των Τεθωρακισμένων - Τόμος ΙΙ .
07) Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 – 1941.
08) Ο Ελληνικός στρατός κατά τον 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον/ Η Ελληνική αντεπίθεσις.
09) Επιχειρήσεις εις Θράκην 1919 – 1923.
10) Η προς πόλεμον προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού 1923 – 1940.
11) Η συμμετοχή της Ελλάδος εις τον πόλεμον – 1918.
12) "Ελληνορωσικαί Σχέσεις Δια Μέσου Των Αιώνων. Τύχη Ελληνισμού Της Ρωσίας".
13) Ιστορία του Ψυχρού Πολέμου. Τόμος Β. Από του πολέμου της Κορέας μέχρι της κρίσεως των συμμαχιών 1958 - 1967.
14) "Ελληνοιταλικός πόλεμος 1940 – 41. Χειμεριναί επιχειρήσεις και ιταλική επίθεσις Μαρτίου".
15) Η Υγειονομική Υπηρεσία του Στρατού κατά την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν 1919 – 1922.
16) Αι εν Ευρώπη επιχειρήσεις των συμμαχικών εκστρατευτικών δυνάμεων.
17) Αίτια και αφορμαί του Ελληνο-ιταλικού Πολέμου 1940 – 1941. Χωρίς εξώφυλλο αλλά καινούργιο.


Για περισσότερες φωτογραφίες, ρωτήστε με.

# στρατιωτικά βιβλία, στρατιωτικά συλλεκτικά, ιστορικά βιβλία, στρατιωτική ιστορία, πόλεμοι της Ελλαδας, Μικρασιατική εκστρατεία, παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή.