€ 30,00

μεταχειρισμενα Δοκίμια Σύγχρονου γενικού Προβληματισμού - 4 Τόμοι- Γιάννης Σ. Κωτσαδάμ

Μια τετράτομη έκδοση απο τον Γιάννη Σ. Κωτσαδάμ, φιλόλογο και ιστορικό και τις "Φιλολογικές Εκδόσεις Εμμ. Αναστασάκη".
Για χρήση απο μαθητές μέσης εκπαίδευσης, υποψηφίους ΑΕΙ, καθηγητές, φοιτητές, σπουδαστές και κάθε πνευματικό άνθρωπο.