€ 52,00

μεταχειρισμενα ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ-Μια Μοριακή Προσέγγιση ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Cooper, Hausman)

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Το βιβλίο είναι άθικτο. Έχει μόνο 8 σελίδες υπογραμμισμένες με μολύβι που αφορούν το μονοπάτι των MAP κινασών.
5η αγγλική έκδοση
1η ελληνική (2011)