€ 500,00

μεταχειρισμένα Ιουστινιάνειος Κώδικας Corpus Juris Civilis in IIII. Partes Distinctum 1583

Ιουστινιάνειος Κώδικας
Η πρώτη έκδοση του μνημειώδους έργου.
Κείμενο στα λατινικά με κάποιες αναφορέςστα ελληνικά.
Folio (38 x 28cm)
Φθορά στη ράχη.
Δερματόδετο
Δυστυχώς λείπει η σελίδα τίτλου κάθε τόμου.
4 ογκωδέστατοι τόμοι δεμένοι σε 2.
Το κείμενο φέρει σημάδια οξείδωσης και υγρασίας.

20 σελίδες + 1984 στήλες + 18 σελίδες + 1048 στήλες + 12 σελίδες + 546 στήλες + 127 σελίδες + στήλες 677 με 699. Δεν γνωρίζω αν μεταξύ των σελίδων 677 με 699 προηγούνται άλλες που λείπουν ή αν είναι έτσι η εκδοση).

Ακολουθεί περιγραφή στα αγγλικά.

Corpus Juris Civilis in IIII. Partes Distinctum Quarum Prima: DN. sacratissimi principis Justiniani.Institutionum lib. IIII Digestorum seu Pandectarum lib. l continentur. Que reliquis partibus includantur, auersa docebit paginaHis accesserunt Commentarii, quibus inter caetera variae lectiones, leges similes, contrariae, abrogatae : verborum legumque difficilium interpretationes atque compendia, anni singulis Codicis legibus additi continentur. Praeter Institutionum novam epitomem accessit & alia Novellarum Justiniani, ad ordinem Edicti perpetui adcommodata

Codicis D.N. Justiniai Sacratiss Principis PP.AVG. repetitæ prælectionis libri xii.

Commentariis authenticae seu novellae constitutiones DN. Justiniani
Sacratissimo Principis, Leonis & quarumdam aliorum Imperatorum.

Commentariis feodorum consuetudines, PARTIM EX EDITIONE vulgata, partim ex Cuiaciana vulgatæ apposita. Constitutiones Friderici ii. Imp. Extravagantes. Liber de pace Constantiæ

4 volumes in 2 tomes missing all the title pages

The text mostly in Latin with some pages in parallel Latin and Greek text.
The binding ribbed, the text has signs of moisture and foxing.

20 pages + 1984 columns + 18 pages + 1048 columns + 12 pages + 546 columns + 127 pages + columns from 677 to 699 (i don't know if there are pages missing here or if it's the edition like that) + index