€ 6,50

μεταχειρισμένα 13 ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ

Χώρα
Άλλη
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

ΠΕΝΤΕ (5) ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ (mils)
5 mils (1955, 1963), 25 mils (1963), 50 mils (1963) , 100 mils (1963)
ΚΑΙ ΟΚΤΩ (8) ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ KYΠΡΟΥ (cents)
1 cent 1983, 1992, 2003
5 cents 1993
10 cents 1985, 1988
20 cents 2001
50 cents 1996
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 13 ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ