€ 50,00

μεταχειρισμένα 50 δραχμές

Χώρα
Ελλάδα
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

4 νομίσματα 1988
1 νόμισμα 1990
1 νόμισμα 1992