Μέχρι 30/4! €1 για όλες τις θυρίδες ΒΟΧ ΝΟW!

€ 35,00

μεταχειρισμένα Παλιό τσιγκινο κουτί μακεδονικού Χαλβα

Παλιό τσιγκινο διαφημιστικό κουτί
Μακεδονικού Χαλβά
Διαστάσεις : 14 x 11,5
Τιμή : 35€