€ 10,00

μεταχειρισμένα Bundle: 30 Rares (λεπτομέρειες στην περιγραφή)

Spiral Serpent (STON-EN003) - GD
Magical Explosion (CRV-EN055) - EX
Destiny Hero - Dasher (POTD-EN017) - PL
Soul Resurrection (DR2-EN222) - EX
Gaia Soul the Combustible Collective (RDS-EN028) 1st Edition - EX
Spell Calling (POTD-EN039) 1st Edition - EX
Neo Space (POTD-EN046) - EX/NM
Supercharge (POTD-EN056) - EX
Dark Jeroid (PGD-056) - LP
Triggered Summon (FOTB-EN046) - EX
Senju of the Thousand Hands (SRL-EN080) - EX/NM
Return of the Doomed (LON-021) - GD
Malfunction (SOI-EN060) - EX/NM
System Down (CRV-EN041) 1st Edition - GD/EX
Sillva, Warlord of Dark World (EEN-EN023) - GD
Darkfire Dragon (LOB-E105) - PL/LP
Cosmic Horror Gangi'el (POTD-EN029) 1st Edition - PL
Tornado Bird (LON-EN072) - GD
Cell Explosion Virus (GLAS-EN076) 1st Edition - GD
The Shallow Grave (PSV-036) - GD
Iris, The Earth Mother (CDIP-EN025) 1st Edition - EX
Berserk Gorilla (IOC-013) - GD
Skull Invitation (PSV-056) - GD
Nobleman of Extermination (PSV-035) - PL
Harpie Queen (FOTB-EN020) 1st Edition - EX
Diamond-Dust Cyclone (GLAS-EN048) 1st Edition - EX/NM
Nuvia the Wicked (LON-013) - PL
Gladiator Beast's Respite (GLAS-EN058) 1st Edition - GD
Grasschopper (TAEV-EN022) 1st Edition - EX
Bubble Shuffle (CRV-EN046) - EX