€ 120,00

μεταχειρισμενα Σπάνιο νόμισμα επί Όθωνα Βασιλέως των 5 λεπτών του1849

Χώρα
Ελλάδα
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Σπάνιο νόμισμα επί Όθωνα Βασιλέως των 5 λεπτών του1849 λίγο ταλαιπωρημένο