€ 15,00

μεταχειρισμένα E-001 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΥ 1946-1947 τέσσερεις (4) εφημερίδες "ΕΛΛΑΣ" (δίνονται μαζί)

1946 εφημερίδα "ΕΛΛΑΣ" Δευτέρα 24 Ιουνίου - κατ.εξαιρετική
1946 εφημερίδα "ΕΛΛΑΣ" Δευτέρα 18 Νοεμβρίου - κατ.εξαιρετική
1947 εφημερίδα "ΕΛΛΑΣ" Δευτέρα 3 Μαρτίου - κατ.εξαιρετική
1947 εφημερίδα "ΕΛΛΑΣ" Δευτέρα 31 Μαρτίου - κατ.εξαιρετική