€ 18,00

μεταχειρισμένα Microsoft Windows Version 3.11 floppy disks 3.5" 1.44MB (No.3 until No.8)

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Αυθεντικές λειτουργικές Δισκέτες (Floppy Disks) για την εγκατάσταση των Microsoft Windows 3.11.
Από την συλλογή των δισκετών λείπουν οι δύο πρώτες (Νο 1 και 2).

Οι δισκέτες είναι 3.5" 1.44MB η κάθε μία.
Η τιμή είναι συγκεκριμένη λόγω της απουσίας των 2 πρώτων.