€1 με BOX NOW όλο το 2023! 📦🎉

€ 40,00

μεταχειρισμενα Τα Μεταλλεία - Αριθμός 58 (1904)

Είδος
Επιστήμες
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Βιβλίο "Τα Μεταλλεία" (ενδεχομένως Α' Έκδοση - δεν έχω καταφέρει να το επιβεβαιώσω ακόμα) του Συλλόγου Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων (Οκτώβριος 1904 - Αριθμός 58) σε κακή κατάσταση, ήτοι φθορές στο εξώφυλλο, κατεστραμμένη ράχη (χωρίς όμως να έχουν αποκοπεί από το σώμα εμπροσθόφυλλο & οπισθόφυλλο) και κιτρινισμός των σελίδων λόγω παλαιότητας, πωλείται 40,00.