€ 8,00

μεταχειρισμένα Router ADB P.RG A4100N

Κατάσταση
Μεταχειρισμένο

Πλήρως λειτουργικό
Πάροχος: cyta

Περιγραφή υποδοχών modem / router ADB P.RG A4100N (πίσω όψη):

A. Υποδοχή WAN
B. Θύρες Τηλεφωνίας (ΤΕL)
Γ. Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων (Reset)
Δ. WiFi Protected Setup (WPS)
Ε. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Ασύρματου Δικτύου (WLAN)
Ζ. Θύρες Ethernet
Η. On / Off
Θ. Υποδοχή Ρεύματος

Δυνατότητα συνάντησης σε Αθήνα και Πάτρα.
Κόστος αποστολής: 3,5 ευρώ (με χρήση tracking number).